Standardowa rejestracja

Standardowa rejestracja wymaga zalogowania do panelu programu. Umożliwia natychmiastowe dopisanie punktów do konta użytkownika, sprawdzenie aktualnego stanu punktów oraz liczby instalacji w programie.  

 Zaloguj