O programie

"Punkt Instalatora" to program lojalnościowy przeznaczony dla osób instalujących i/lub polecających użytkownikom kotły c.o. marki Rakoczy. W programie mogą brać udział zarówno instalatorzy posiadający działalność gospodarczą, pracownicy firm instalacyjnych, a także wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

Program ma na celu dbałość o zapewnienie fachowej instalacji i jakości usług instalacyjnych kotłów c.o. Rakoczy, dostarczanie użytkownikom końcowym fachowej wiedzy dot. użytkowania kotłów oraz tym samym zwiększanie sprzedaży i budowanie pozytywnego wizerunku marki Rakoczy.

W programie przysługują premie finansowe za każdy zainstalowany kocioł marki Rakoczy wg. aktualnie obowiązujących stawek. Premie te wypłacane są uczestnikom programu przelewem na wskazane przez uczestnika konto bankowe, lub tradycyjnym przekazem pocztowym. 

Szczegółowy regulamin programu przesyłamy na wniosek wszystkim zainteresowanym instalatorom. W tym celu prosimy o kontakt z nami.